HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

 

Khách hàng có thể lựa chọn các cách sau để thực hiện mua hàng:

CÁCH 1: ĐẶT MUA HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE www.longbeachsilver.com

CÁCH 2: GỌI ĐẾN SỐ HOTLINE  0947 997 978 - 0965 252 789

CÁCH 3: ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN FANPAGE: http://www.facebook.com/LongbeachSilver/