Nhân sự kiện chào mừng tháng Tôn sư trọng đạo, Long Beach Pearl mang đến chương trình "Thay lời tri ân" trong tháng 11 này   "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" Tinh thần kính thầy, trọng cô là một ...
  •  173 lượt xem
Gợi ý sản phẩm